Udział w akcji 660 drzew na 660lecie Miasta Mysłowice.


Pani Dyrektor SP nr 14 w Mysłowicach podjęła wyzwanie – nominacja dokonana przez I Zastępcę Prezydenta Miasta Mysłowice Pana Wojciecha Chmiela- w ramach akcji 660 drzew na 660 lecie Miasta Mysłowice. Dnia 26 czerwca 2020 roku wraz z Prezydium Rady Rodziców oraz przedstawicielami uczniów kończących szkołę zasadziliśmy drzewo.

Do akcji nominujemy Radę Dzielnicy, a zwłaszcza członków mieszkających na Starej Wesołej.